Poznań, ul. Limanowskiego 8

tel. 61 624 41 36

« Powrót do listy nieruchomości

Inwestycje - Poznań/Podolany/

(Nr oferty: 8/4159/OI)
Lokalizacja
Cena
8 400 000
Powierzchnia
4 719
Rynek
Wtórny
Cena za m2
1 780,04
Nazwa
Podolany Mieszkania Usługi
Przeznaczenie (lokal)
Handlowo/Usługowe
Przeznaczenie (obiekt)
Mieszkalne
Liczba pięter
6
Dostępne od
2 022
Woda
Prąd
Rodzaj ogrzewania
CO miejskie
Rodzaj kanalizacji
CO miejskie
Ujęcie wody
Miejska
Wszystkie cechy nieruchomości »

Opis nieruchomości


Oferta sprzedaży zabudowanego gruntu – Podolany

CENA OFERTOWA 8 400 000 NETTO

powierzchnia 0,4719 ha - użytkowanie wieczyste

MPZP  PODOLANY - POŁUDNIE CZ.A W POZNANIU
UCHWAŁA LI/710/VIII/2021   Z DNIA 02.02.2021
SYMBOL OBSZARU 4 MW/U
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U i 5MW/U ustala się:
1) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub mieszkalno-usługowych, lub usługowych;
2) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dopuszczenie usytuowania usług wyłącznie w parterach budynków;
3) zakaz lokalizacji: a) na terenie 1MW/U usług handlu, b) na terenie 5MW/U szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali i domów opieki społecznej;
4) dopuszczenie lokalizacji: a) garaży wielostanowiskowych w kondygnacjach podziemnych budynków, b) na terenach 1MW/U i 2MW/U garaży wielostanowiskowych w parterach budynków; 5) powierzchnię zabudowy nie większą niż: a) 70% działki budowlanej na terenie 1MW/U, b) 40% działki budowlanej na terenach 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U i 5MW/U;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% działki budowlanej;
7) wysokość budynków nie większą niż: a) 24 m i nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych na terenach 1MW/U i 4MW/U, b) 20 m i nie więcej niż 5 kondygnacji nadziemnych dla budynków na terenach 2MW/U, 3MW/U i 5MW/U;
8) na terenie 5MW/U dopuszczenie przewyższenia budynków do 24 m i nie więcej niż do 6 kondygnacji nadziemnych, przy czym powierzchnia przewyższeń nie może być większa niż 25% powierzchni zabudowy działki budowlanej;
9) intensywność zabudowy, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej: a) od 1,50 do 2,70 na terenie 1MW/U, b) od 0,1 do 3,00 na terenach 2MW/U, 3MW/U i 5MW/U, c) od 0,1 do 3,30 na terenie 4MW/U;
10) dachy płaskie, z dopuszczeniem zachowania i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii;
11) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, nie mniejszą niż 3000 m²;
12) na terenie 5MW/U dopuszczenie stosowania rozwiązań przeciwhałasowych, w tym ekranów akustycznych;
13) dopuszczenie lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych;
14) na terenie 4MW/U lokalizację strefy zieleni, wyznaczonej na rysunku planu, przy czym zakazuje się lokalizacji w tej strefie stanowisk postojowych dla samochodów oraz wolno stojących stacji transformatorowych;
15) na terenie 4MW/U lokalizację ciągów pieszych i rowerowych, wskazanych w sposób orientacyjny na rysunku planu, z dopuszczeniem lokalizacji ciągów pieszorowerowych zamiast pieszych i rowerowych;
16) dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych, w tym zlokalizowanych poza planem lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne
Kontakt:
Magdalena Brylewska-Rum 603 586 708
Aleksandra Drążkiewicz 601 733 979

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC


Lokalizacja nieruchomości

Kontakt z agentem

Magdalena Brylewska - Rum

Tel. 603586708

e-mail: m.rum@laskowski.com.pl

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Treść wiadomości
Jesteśmy członkami:

© Copyright 2022 - Nieruchomości Laskowski

Projekt i realizacja: ProEstateSolution

Facebook
Newsletter
YouTube
Instagram